I'M FIT

Připomenutí wellness etiky.

Každý návštevník welness, bazénu a vířivek, musí dodržovat základní hygienické požadavky a před KAŽDÝM VSTUPEM se musí osprchovat. Zejména studená sprcha po saunování je nezbytná dle saunového desatera. Pro případy nedodržování je zde pro tyto případy náš personál.