I'M FIT

Členové klubu, hosté a klienti MultiSportu si nosí a používají vlastní zámečky. V případě, že zámeček mít nebudou, mohou si ho za poplatek 30 Kč zapůjčit na recepci.

Kromě poplatku musí dát recepční zálohu, a to buď ve formě osobního dokladu nebo peněžní částky 200 Kč. Tato záloha jim bude po vrácení zámečku při odchodu vrácena.

Klienti s roční smlouvou, klienti na jednorázový a ukázkový vstup a hoteloví hosté dostanou ručník a prostěradlo při vstupu do klubu zdarma. Ostatní klienti si mohou ručník či prostěradlo zapůjčit za poplatek 30 Kč za kus.

Člen klubu, host a ostatní klient je povinen řídit se klubovými pravidly, zejména však:

– chovat se k ostatním členům klubu korektně a ohleduplně, dodržovat pořádek, nerušit klidný provoz klubu a neomezovat práva jiných členů klubu

– zacházet šetrně se zařízením klubu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování a ničení

– respektovat pokyny vedení klubu a zaměstnanců klubu

– řídit se těmito klubovými pravidly, které jsou viditelně umístěny v klubu a na požádání jsou k dispozici na recepci klubu

Hostem klubu je každý návštěvník klubu, který není jeho členem, prokázal se vstupním voucherem nebo zaplatil jednorázový vstupní poplatek či mu byl umožněn vstup se členem klubu v rámci jeho placeného typu členství.

Vstup je pro hosta zpoplatněn dle aktuálního ceníku doplňkových služeb.

Host je povinen při vstupu do klubu vyplnit Kartu hosta, předložit na recepci platný doklad totožnosti, nechat zavést do informačního systému svoji fotografii a řídit se klubovými pravidly a pokyny zaměstnanců a vedení klubu. V případě porušení těchto podmínek ze strany hosta  člena klubu je tento člen klubu odpovědný, jako by takové porušení způsobil sám. S těmito pravidly je člen klubu povinen svého hosta seznámit. Člen klubu je povinen zajistit, aby jeho host opustil klub nejpozději spolu s ním.

Vedení klubu si vyhrazuje právo odmítnout hostu vstup do klubu.

Vstup pro děti je zpoplatněn dle aktuálního ceníku doplňkových služeb. Dětem od 3 do 16ti let je umožněn vstup do wellness zóny pod dohledem dospělé osoby a to pouze do 16:00 hodin. Do fitness zóny klubu je vstup umožněn osobám starším 16ti let.

 

>> ke stažení>>

Kompletní znění smluvních podmínek
The complete terms and conditions