Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů̊, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně̌ osobních údajů̊).

Kdo je správce?

I’M FIT s r.o., se sídlem Náchodská 2552, 193 00 Praha 9, IČO 25534327, provozující webové stránky:

 • www.imfit.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@im-fit.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, fotografie a případně adresa (pro potřeby zaslání produktů fyzicky) nezbytně̌ potrefujeme k plnění smlouvy (zajištění přístupu do prostor klubu, přístupu do aplikací, zasílání nutných provozních sdělení.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně̌ potřebujeme, abychom vyhověly zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů a tipů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno využíváme výhradně za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť̌ důvodné̌ předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od zahájení spolupráce.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např.̌. pro re marketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě̌ kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů̊.
 • Fotografická dokumentace
  Pro účely propagace živých akcí a reportů z těchto akcí zpracovávám vaše fotografie, případně video z těchto akcí.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů̊

Chráníme osobní údaje v maximální možné míre pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně̌ známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů̊.

Předání osobních údajů̊ třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů̊, kteří umí data ochránit ještě̌ lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Facebook
 • Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě̌ při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně̌ stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně̌ v Evropské unii nebo v zemích, které zajištují odpovídající úroveň̌ ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů̊

V souvislosti s ochranou osobních údajů̊ máte radu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@im-fit.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů̊.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě̌ 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč̌.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů̊.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonné̌, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů̊ nebo účel zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně̌ jako prii využití práva na přistup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově̌ čitelné podobě̌.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovateli̊ a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme potřebujeme 30 dní.

V případech, kdy je zákonem stanovená lhůta na archivaci dokladů včetně nutných osobních údajů, smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů̊
V případě podezření, že s údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů̊. Budeme moc rádi, pokud nás nejprve budete o tomto podezření informovat, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě̌ nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Všichni naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů̊. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně̌.

Tyto zásady zpracování osobních údajů̊ platí od 25. 5. 2018